1

بهترین روش ها برای عایق بندی پنجره ها در زمستان

 یکی دیگر از روش هایی که به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از نوار های درزگیر می باشد، نوارهای درزگیر که برای درب ها و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از نفوذ هوای سرد به داخل یا خروج هوای گرم جلوگیری کند. یکی دیگر از روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از پلاستیک برای عایق کردن پنجره ها می باشد. در این روش از پلاستیک هایی با ضخامت مناسب بر روی پنجره ها استفاده می شود که معمولا از سمت بیرونی ساختمان این کار انجتم می شود.

ادامه مطلب...
1