1

چه افرادی به قوزبند و پشت بند رویال احتیاج دارند؟

قوزبند طبی خارجی در سایز های مختلفی طراحی شده است و به وسیله سگک های قابل تنظیمی که دارد میتوانید آن را براحتی تنظیم کرده و احساس خوش آیندی داشته باشید. در ضمن از این پشت بند طبی بانوان و آقایان میتوانند استفاد کنند و هیچ محدودیتی هم برایتان ایجاد نخواهد کرد.

ادامه مطلب...
1