1

فروش جعبه جواهرات خاتم کاری اصفهان

می توان گفت یکی از عوامل مرغوبیت یک محصول خاتم کاری تا حد زیادی در گرو میزان ریز و ظریف بودن مثلث های کنارهم قرار داده شده می باشد. در واقع این قطعات که در کنار یکدیگر قرار میگیرند هرچقدر ریز تر و ظریف تر باشند آن خاتم کاری مرغوب تر می باشد. این جعبه جواهرات خاتم کاری، از جنس چوب مرغوب می باشد با ابعاد 11*8*5.5  سانتی متر که قسمت داخلی این جعبه کاملا آستر کشی شده می باشد و سطح بیرونی آن به طور کامل با خاتم کاری پوشانده شده است.

ادامه مطلب...
1