1

طرز كار لامپ حشره کش برقی

دورکردن و کشتن حشره با قدرت بالا، ومنطبق با فناوری ها و علم روز تنها با خرید حشره کش برقی امکان پذیر می باشد. بر روی سیستم شنوایی و عصبی انواع حشرات تاثیر گذاشته که در نتیجه با ایجاد اختلالات عصبی، آنها را یا وادار به ترک آن محدوده کرده و یا بطور حتم آنها را از پای درخواهد آورد. 

ادامه مطلب...
1