عملکرد دستگاه بخورسردچگونه است؟

 دستگاه های بخور آب ذخیره شده در مخزن خود را از طریق تبخیر به رطوبت تبدیل می کنند. . با تنظیم دکمه میزان رطوبت توسط شما و مشخص شدن میزان رطوبت ،رطوبت نسبی اتاق با جریان آب توسط یک سوپاپ الکترونیکی ولتاژ پایین و یک رطوبت ساز تنظیم و در هوا پخش می کند.


بخورسرد


استفاده صحیح از بخور سرد کمک شایانی به رفع خشکی پوست میکند و همچنین از تشکیل مخاط بینی و گلو جلوگیری می کنند.بخورسرد


این دستگاه با تولید یون منفی اکسیژن هوای اطراف خود را برای تنفس راحت مطبوع می سازند.


بخورسرد
سری جدید دستگاه های بخور عرضه شده در بازار دارای چراغ های ال ای دی است که از آن میتوان در زمان تاریکی و برای زیبایی اتاق خواب نیز علاوه بر رطوبت آن استفاده نمود.بخورسرداین دستگاه ها بسیار کوچک و قابل حمل حتی در زمان مسافرت و در ماشین قابل استفاده اند.


بخورسردظرفیت مخزن دستگاه بخور سرد ارزان ورطوبت ساز تقریبا 200 میلی لیتر است و با هربار پرکردن مخزن در حدود 6 ساعت اسپری بخارخواهید داشت.همراه با این دستگاه شما یک فیلتر اضافی نیز دریافت خواهید کرد.


بخورسرد


جهت خرید دستگاه بخور سرد ارزان قیمت و باکیفیت برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

قیمت :59.000 تومان

خرید


بخورسرد